top of page
Neden Hidroluis / Hydroluis Drenaj ( Tıkanmaz Drenaj )

     Als u de korte samenvatting van de compilatie bekijkt, denken we dat u gemakkelijker zult begrijpen hoe de afvoer in de loop van de tijd is geworden.

 

      Afvoerbuizen staan ​​bekend als de buizen die in de grond worden gebruikt om overtollig water af te voeren in de strijd tegen grondwaterstijging en gerelateerde verziltingsproblemen. Het is een van de problemen waarmee onze ingenieurs zich bezig houden als een eerste stap bij het werken in projecten in de landbouw- en bouwsector. Gezien het feit dat er op deze basis dure investeringen zullen worden gedaan, is het belang van drainage en de operationele status ervan op lange termijn wenselijk, en aangezien de traditionele zand-grind, geotextiel-gewonden drainage niet kon worden verkregen, werd het nieuwe concept jarenlang door ons bedrijf verkregen.

 

 

       De eerste productie van plastic buizen ter wereld begon in 1962. Vanaf die dag konden fabrikanten wereldwijd alleen garanties geven voor de lengte van de buis om ondergronds te blijven, en er werd geen garantie gegeven voor de werking van de buis. Het is echter nog belangrijker dat de afvoerpijp zijn functie in dit proces niet verliest. Na het leggen van overmatig slib binnendringen tijdens het bezinken van de grond, waren ijzeroxide, calciumcarbonaat, slib en plantenwortel in de grond allemaal verstopt met alle bekende envelopmaterialen en hadden onderhoud nodig in het na-legproces.

HİDROLUİS DRENAJ SİSTEMİ KULLANIMI.
                  Hidroluis drenaj boru sistemi ar-ge sanayi farklı sektör grubu için tıkanmaz ömür boyu çalışır drenaj borularını farklı sektörlerin kullanım yerlerini ve uygulama şekillerini gözeterek, özel basınçlara dayanıklı çeşitli derinlikler için uygulama kolaylığı sağlayarak ürün gamını sektöre özel çözüm ortağı olmaktadır. 

I - Yol yapım, Tünel ve inşaat drenaj projelerinde uzun ömürle güvenle kullanılabilir. 

II- Göl ve göletlerden su alma amaçlı ön filtrasyona özel hidroluis kullanılabilir.

III- Tarım ( zirai ) alanlarının tuzluluk ve taban sularının düşürülmesi adına toprak ıslahı projelerinde rakip ürün ve metotlara oranla daha uzun ömürle güvenle kullanılabilir. 
    

           Drenaj borularının kısa sürelerde çalışma işlevini yitirdiği bilimsel araştırma raporlarıyla bilinmektedir. Drenaj Borusunun fonksiyonlarından hidrolik iletkenlik ve filtreleme fonksiyonu birbiriyle çeliştiğinden (yüksek performans hidrolik iletkenlik için büyük gözenek- iyi filtreleme için küçük gözenek olması koşulu bu iki fonksiyondan birinden feragat edilmesi anlamına gelmektedir.) Gözenek yapılı filtrelerin en zorlu ve problem yaratan kısmı denilebilir.  (W.F.Vlotman 2001 filtre zarf malzemeleri tercih denemeleri ve Styut 2005 elyaflarına bakteri efekti ile tıkanma çalışmaları ). Bu nedenle yeniden döşeme veya temizleme gibi bir takım ihtiyacı ortaya çıkarmaktaydı. Temizlenme sırasında basınçlı suyun boru eklerini tahrip ettiği özellikle elyaf borularda vibrasyonuyla elyafın hidrolik iletkenliğinin azaltıldığı bilinmektedir. 

     Dünya genelinde bu olumsuz durumu engellemek için su akışkanlığını arttırmak ve tıkanmayı engellemek (filtreleme) amaçlı; boru çevrelerine Kum Çakıl, Jeotekstil ( jeosentetik ) ve benzeri filtre sistemleri kurarak bu sorunu aşmaya yönelik çabalar gösterilse de, henüz yüzde yüz başarı sağlanamadığı FAO, ICID tarafından bilinmekte ve belirtilmektedir. Bu konuda en önemli çalışmaları ise United State Bureau of Reclamation (USBR) Mcgill Üniversitesi ve International Institute of Land Reclamation and Improvement ILRI Wageningen üniversiteleri raporlarından takip edip görebiliriz.  Geçtiğimiz yüzyıl boyunca en çok üzerinde durulan ve çalışılan bir konudur. Yine  bu konuda International Commission Irrigation and Drainage ICID önemli çalışmalar yapmaktadır. Working Group on Drainage diye bir birimde bulunmaktadır ICID'nin. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile birlikte bir takım etkinlikler iyileştirmeye yönelik yürütmektedir. 

 

            Firmamız ise yüzyılın bu konudaki sorununa çözüm olan en değerli buluşuna imza atarak drenaj borularında tıkanmalara kesin çözüm olacak HYDROLUIS® Drenaj Boru Sistemini geliştirmiştir. Ulusal ve Uluslararası patent başvurularını yaparak, ICID kuruluşuna teknolojik yenilik konusunda DSI ( TUCID) aracılığı ile ödüle aday gösterilmiş, Tarım Araştırma Geliştirme ve Politikaları Merkezi ile Ar-Ge Proje desteği almış bir proje olup, Buluş nihai ürün olarak testleri karşılaştırmalı diğer ürünler ile yapılarak H.Ritzema Giriş dirençleri testi sonucunda ise su giriş direnci ''iyi derecede'' bulunmuştur. bunun yanında ürüne ait seri imalat Hydroluis® drenaj boruları olarak üretimine İstanbul’da başlanmış dünya genelinde ihracatı için önemli adımlar atılmıştır. ICID2015 Konferansı 65 ülke katılımı ile 10-16 Ekim 2015 te yapılmış ve bu konferansta tüm ülke bakanlıklarının ilgisini çekerek ciddi talepleri ilgili bakanlıklardan elde etmiştir. Ayrıca Wageningen üniversitesi konumuza destek olarak dünya genelinde ürünün kullanımına ilişkin ek testler ve yayınlar hususunda destek olmuş, Meksika, Mısır, Finlandiya, İran, Malezya, Hollanda, Almanya, Güney Afrika, Çin, Irak, Tayland, Avustralya, Azarbaijan, ülkeleri Tarım Bakanlıklarından pilot proje anlaşmaları yapmıştır. 

Hidroluis® Drenaj Boru Sisteminin Avantajlı Özellikleri;

 

1-      Bitki kökü girmeyen dünyadaki tek ve ilk drenaj boru sistemidir ( Deliklerinden toprağa nem bırakmaz.). 

 

2-      Anti-Bakteriyel üründür (Herhangi bir bio-film oluşumu yapacak organik veya sentetik elyaf içermez.

         ( Demir oksitli, Kalsiyum karbonatlı, Sülfür gibi içerikli topraklar elyaf filtreli zarf malzemelerinde bio-film tabakası yaparak boruyu dışından tıkar).

 

3-      Sulama sırasında çalışmaz su tablası yükselmesi ile çalışır. (Su tasarrufu sağlar). 

 

4-      Kurulum sonrası en iyi su performansı ile toprak oturması döneminde alternatif zarf malzemelerine nazaran minimum sediment aldığı için

         ömür boyu temiz kalır ve yıllık temizlik bakım ihtiyacı yoktur. 

 

6-      Uzun vade çalışma performansı ve çift kat plastik oluşumundan dolayı toprak altı boru dayanımına uzun yıllar için destek olur.

 

7-      Rakiplerinden uzun vade maliyetleri göz önüne alındığında en iyi fiyat avantajlı olandır.

 

8-      Bitki kökleri diğer zarf malzemelerinde drenaj boruları için tıkanma riskini oluştururken yeni sistemde su akışkanlığına yardımcı olur

 

9-      Mansap şartı veya sığ döşenmesi gereken yerlere en ideal çözümdür.

        Sayılan bu özellikler yeni ürünün avantajları olup diğer jeotekstil, elyaf jeosentetik veya kum çakıl uygulamalarında bulunmamaktadır. 

      

     Kum/Çakıl yataklarının tüketilmesini engelleyerek, diğer zarf malzemelerin test zorlukları ve kaliteyi her noktada yakalama zorluklarınıda bertaraf ederek, İnsana ve Doğaya dost bir üründür.

 

         Sayılan bu temel özellikler diğer bilinen sistemlerde bulunmamakla birlikte Hydroluis® Drenaj Sistemleri ve Ek Parçaları ISO 9001:2000 Belgesi, DIN 1187 ve British Standart 4962 normlarına TSE 9128’ e uygun olup, DIN 1185 normunda belirtilen bütün kullanma şartlarını drenfleks olarak sağlarken TSEK 522 ( Yüzeyaltı Drenaj Boruları için Filtre Kaplamaları ) kriterleri kapsamında bitki kökü girişi test kriterlerini sağlayan dünyadaki ilk ve tek drenaj boru sistemidir.

 

          Hydroluis® Drenaj Boru Sistemi Menholü ile diğer sistemlerin menholleri döşeme sonrası karşılaştırıldığında ise aradaki farkları uygulama sonrası alınmış görüntülerden sitemizde açıkça görülebilmekteyiz.

 

Lui TOPALHASAN 

Toepassing Hydroluis-afvoerleidingen

Hydroluis afvoerleidingsysteem na 28 maanden

Drainbuis-vezelfilter Putmonster eerst 4 maanden later (in hetzelfde bodemtype)

Drainbuis vezelmonster eerst 28 maanden later

ICID2015 Fransa - Uluslararası Sulama ve Drenaj Konferansından Bazı Kareler

Excellent Moments From 

ICID2015 Montpellier France  Conference 10-16 October 2015

ICID 2015 France Conference

ICID 2015 France Conference

ICID Conference

ICID Conference

ICID Dr. Said NAIRIZI

ICID Dr. Said NAIRIZI

irrigation and drainage conferance

irrigation and drainage conferance

20151012_135135

20151012_135135

20151013_191600

20151013_191600

20151016_151125

20151016_151125

20151012_153238

20151012_153238

20151011_152745

20151011_152745

20151011_142721

20151011_142721

20151011_142734

20151011_142734

20151012_085727

20151012_085727

20151016_151047

20151016_151047

20151016_150618

20151016_150618

20151016_135934

20151016_135934

20151012_085718

20151012_085718

20151012_131752

20151012_131752

20151012_131146

20151012_131146

20151012_094859

20151012_094859

20151012_153324

20151012_153324

20151012_155307

20151012_155307

20151012_164539

20151012_164539

20151013_123802

20151013_123802

20151013_110455

20151013_110455

20151013_104707

20151013_104707

20151013_093330

20151013_093330

20151012_193031

20151012_193031

20151012_185316

20151012_185316

20151012_185351

20151012_185351

20151012_193031(0)

20151012_193031(0)

20151013_190436

20151013_190436

20151016_155051

20151016_155051

20151013_192644

20151013_192644

20151013_192839

20151013_192839

20151014_140632

20151014_140632

ICID SIDE EVENT WGD

ICID SIDE EVENT WGD

20151014_155722

20151014_155722

20151014_155659

20151014_155659

20151014_155626

20151014_155626

20151014_155556

20151014_155556

20151014_155951

20151014_155951

20151014_160024

20151014_160024

20151014_160044

20151014_160044

20151014_160114

20151014_160114

20151015_114029

20151015_114029

Wageningen üniversitesi araştırma merkezi başkanı Ass.Prof.Dr. Henk Ritzema'nın yorumu

sanica, fırat plastik, aysan plastik, aysan boru, hakan plastik, esen plastik, drenaj borusu, elyaf sarımlı drenaj, bor inşaat, megtar, güneş inşaat, doğan inşaat, gürsel küsek, uğur büyükhatipoğu, faruk çelik, recep tayyip erdoğan, burak sıtkı özbek, abdullah burak keser, tarım reformu, drenaj ihalesi, su baskını, su taşkını, ceviz ağaçları drenaj, arazi toplulaştırma, tarım bakanlığı, toprak su, tagem, idris bahçeci, kutlu aybastı, hacı veli deveci, ümit bingöl, şanlıurfa, adana, kastamonu, aydın söke drenaj, drenaj ihalesi

installation drainage pipe with trecher machine
drenaj borusu döşeme, Kanal açma makinesi, trençer, subsurface drainage contractor

Вниманию клиентов предлагается гофрированная дренажная труба 100 мм, которая выпускается  бухтами по  100 метров. Использование фильтрующего материала позволяет предотвратить заиливание элементов дренажной системы. Наличие отверстий для отвода воды является важным отличием дренажных труб. Элементы конструкции с перфорацией производятся из полимерных материалов:
Труба дренажная гофрированная в фильтре диаметр 100 мм

subsurface drainage contractor international africa
before drainage after dainage
bottom of page
Yandex.Metrica