top of page
  • Yazarın fotoğrafıHydroluis Drainage

Tarım Alanlarında Sulama Projeleri Sonrası Tuzluluk Problemi

Güncelleme tarihi: 7 Nis 2022

Firmamız tarım alanalarında yaşanan taban suyu yüksekliği nedeni ile yaşanan tuzluluk problemi nedeni ile oluşan verim kayıplarına yönelik drenaj projeleri konusunda toprak analizi drenaj projeleri hazırlama konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda malzeme üretiminden inşaat makineleri ve ekipmanlara drenaj pompaları ve drenaj borusu üretimi yanında tıkanmalara karşı filtre üretiminde son teknoloji ürünü olan tıkanmaz drenaj konseptini uzun yıllar süren araştırma ve geliştirme faaliyeti yürüterek önemli ve maliyetli yatırımların uzun zaman içinde çalışmasını sağlayarak yatırımın geri dönüşü konusunda kendi alanında dünyada liderlik görevini üstlenmiştir.
Toprak AnaliziTarım alanlarında bir proje uygulaması yapılmadan önce mevcut toprak analizi yapılmalı ve taban suyu takip edilmelidir. Aynı zamanda tarım alanının coğrafi haritasının yapılarak arazi yükseltileri tesviye işlemleri drenajın son tahliye noktası gibi toprak geçirgenlik durumuna göre proje geliştirmekte ve uygulanmasıdır.
Drenaj Projesi Uygulama

Drenaj uygulama verileri sahada etüt çalışmaları araştırmalar sonucu elde edilen veriler doğrultusunda bir plan çıkararak uygulanır. Uygulama ise özellikle bu işle ilgili olan özel makineler kullanılmalıdır. Drenaj borusu uygulama maliyetli bir iş olup bu maliyetin özellikle döşeme hatalarından dolayı çalışmama gibi veya tıkanma problemleri ile karşılaşmaması için filtre malzemesi tercihi ve bu işte kullanılan düzgün kazı eğim meyil verecek lazer ve GPS ile eğim kontrol sağlayan makineler eşliğinde tamamlanmalıdır.


2 görüntüleme0 yorum
bottom of page
Yandex.Metrica