Hidroluis Drenaj Boru Sisteminin Avantajı ?   Dünyadaki ilk Tıkanmaz Drenaj Borusudur
DRENAJ BORULARI (DRENFLEX PVC) - DRENAJ FİLTRE MAZLEMESİ - EK PARÇALAR - DRENAJA HAS MENHOLLER- YAPIM İŞİ
Neden Hidroluis / Hydroluis Drenaj ( Tıkanmaz Drenaj )

       Derlediğimiz kısa özet filmi seyrettiğinizde drenajın zamanla nasıl bir hal aldığını yazımızı okurken daha rahat anlayacağını düşünüyoruz.  

     Drenaj boruları bilindiği üzere toprakta bulunan, taban suyu yükselmesi ve buna bağlı tuzlanma problemleri ile ilgili mücadelede, fazla suyun tahliye edilmesi için kullanılan borulardır. Tarım sektörü ve inşaat sektörü projelerinde işe başlarken ilk adım olarak mühendislerimizin ele aldıkları konulardan biridir. Bu temel üzerine ciddi maliyetli yatırımların kurulacağı düşünüldüğünde, drenajın önemi ve uzun vadede çalışır durumda kalması arzulanan bir husus olup geleneksel kum çakıllı, jeo-tekstil sarımlı drenajla bu çalışma ömrü elde edilemediğinden yeni konsept firmamızca uzun yıllar Ar-Ge Sonucu elde edilmiştir.

 Dünyada ilk plastik boruların imalatı 1962 yılında başlamıştır. Dünya genelindeki üreticiler o günden bu güne kadar, yalnızca borunun yer altında bekleme süresi ile ilgili dayanımı konusunda garantiler verebilmekteydi, çalışmaları ile ilgili sürece garanti verilmemekteydi. Oysa bu süreçte drenaj borusunun çalışma işlevini kaybetmemesi daha da önemli bir husustur. Döşeme sonrası Toprak oturması süresince aşırı silt girişi, yine toprakta bulunan demir oksit, kalsiyum karbonat, silt ve bitki kökü gibi nedenler mevcut bilinen tüm zarf malzemelerinde tıkanmalara maruz kaldığı ve bu nedenle döşeme sonrası süreçte bakıma ihtiyaç duymaktaydı.

           Drenaj borularının kısa sürelerde çalışma işlevini yitirdiği bilimsel araştırma raporlarıyla bilinmektedir. Drenaj Borusunun fonksiyonlarından hidrolik iletkenlik ve filtreleme fonksiyonu birbiriyle çeliştiğinden (yüksek performans hidrolik iletkenlik için büyük gözenek- iyi filtreleme için küçük gözenek olması koşulu bu iki fonksiyondan birinden feragat edilmesi anlamına gelmektedir.) Gözenek yapılı filtrelerin en zorlu ve problem yaratan kısmı denilebilir.  (W.F.Vlotman 2001 filtre zarf malzemeleri tercih denemeleri ve Styut 2005 elyaflarına bakteri efekti ile tıkanma çalışmaları ). Bu nedenle yeniden döşeme veya temizleme gibi bir takım ihtiyacı ortaya çıkarmaktaydı. Temizlenme sırasında basınçlı suyun boru eklerini tahrip ettiği özellikle elyaf borularda vibrasyonuyla elyafın hidrolik iletkenliğinin azaltıldığı bilinmektedir. 

     Dünya genelinde bu olumsuz durumu engellemek için su akışkanlığını arttırmak ve tıkanmayı engellemek (filtreleme) amaçlı; boru çevrelerine Kum Çakıl, Jeotekstil ( jeosentetik ) ve benzeri filtre sistemleri kurarak bu sorunu aşmaya yönelik çabalar gösterilse de, henüz yüzde yüz başarı sağlanamadığı FAO, ICID tarafından bilinmekte ve belirtilmektedir. Bu konuda en önemli çalışmaları ise United State Bureau of Reclamation (USBR) Mcgill Üniversitesi ve International Institute of Land Reclamation and Improvement ILRI Wageningen üniversiteleri raporlarından takip edip görebiliriz.  Geçtiğimiz yüzyıl boyunca en çok üzerinde durulan ve çalışılan bir konudur. Yine  bu konuda International Commission Irrigation and Drainage ICID önemli çalışmalar yapmaktadır. Working Group on Drainage diye bir birimde bulunmaktadır ICID'nin. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile birlikte bir takım etkinlikler iyileştirmeye yönelik yürütmektedir. 

 

            Firmamız ise yüzyılın bu konudaki sorununa çözüm olan en değerli buluşuna imza atarak drenaj borularında tıkanmalara kesin çözüm olacak HYDROLUIS® Drenaj Boru Sistemini geliştirmiştir. Ulusal ve Uluslararası patent başvurularını yaparak, ICID kuruluşuna teknolojik yenilik konusunda DSI ( TUCID) aracılığı ile ödüle aday gösterilmiş, Tarım Araştırma Geliştirme ve Politikaları Merkezi ile Ar-Ge Proje desteği almış bir proje olup, Buluş nihai ürün olarak testleri karşılaştırmalı diğer ürünler ile yapılarak H.Ritzema Giriş dirençleri testi sonucunda ise su giriş direnci ''iyi derecede'' bulunmuştur. bunun yanında ürüne ait seri imalat Hydroluis® drenaj boruları olarak üretimine İstanbul’da başlanmış dünya genelinde ihracatı için önemli adımlar atılmıştır. ICID2015 Konferansı 65 ülke katılımı ile 10-16 Ekim 2015 te yapılmış ve bu konferansta tüm ülke bakanlıklarının ilgisini çekerek ciddi talepleri ilgili bakanlıklardan elde etmiştir. Ayrıca Wageningen üniversitesi konumuza destek olarak dünya genelinde ürünün kullanımına ilişkin ek testler ve yayınlar hususunda destek olmuş, Meksika, Mısır, Finlandiya, İran, Malezya, Hollanda, Almanya, Güney Afrika, Çin, Irak, Tayland, Avustralya, Azarbaijan, ülkeleri Tarım Bakanlıklarından pilot proje anlaşmaları yapmıştır. 

 

 

 

Hidroluis® Drenaj Boru Sisteminin Avantajlı Özellikleri;

 

1-      Bitki kökü girmeyen dünyadaki tek ve ilk drenaj boru sistemidir ( Deliklerinden toprağa nem bırakmaz.). 

 

2-      Anti-Bakteriyel üründür (Herhangi bir bio-film oluşumu yapacak organik veya sentetik elyaf içermez.

         ( Demir oksitli, Kalsiyum karbonatlı, Sülfür gibi içerikli topraklar elyaf filtreli zarf malzemelerinde bio-film tabakası yaparak boruyu dışından tıkar).

 

3-      Sulama sırasında çalışmaz su tablası yükselmesi ile çalışır. (Su tasarrufu sağlar). 

 

4-      Kurulum sonrası en iyi su performansı ile toprak oturması döneminde alternatif zarf malzemelerine nazaran minimum sediment aldığı için

         ömür boyu temiz kalır ve yıllık temizlik bakım ihtiyacı yoktur. 

 

6-      Uzun vade çalışma performansı ve çift kat plastik oluşumundan dolayı toprak altı boru dayanımına uzun yıllar için destek olur.

 

7-      Rakiplerinden uzun vade maliyetleri göz önüne alındığında en iyi fiyat avantajlı olandır.

 

8-      Bitki kökleri diğer zarf malzemelerinde drenaj boruları için tıkanma riskini oluştururken yeni sistemde su akışkanlığına yardımcı olur

 

9-      Mansap şartı veya sığ döşenmesi gereken yerlere en ideal çözümdür.

        Sayılan bu özellikler yeni ürünün avantajları olup diğer jeotekstil, elyaf jeosentetik veya kum çakıl uygulamalarında bulunmamaktadır. 

      

     Kum/Çakıl yataklarının tüketilmesini engelleyerek, diğer zarf malzemelerin test zorlukları ve kaliteyi her noktada yakalama zorluklarınıda bertaraf ederek, İnsana ve Doğaya dost bir üründür.

 

         Sayılan bu temel özellikler diğer bilinen sistemlerde bulunmamakla birlikte Hydroluis® Drenaj Sistemleri ve Ek Parçaları ISO 9001:2000 Belgesi, DIN 1187 ve British Standart 4962 normlarına TSE 9128’ e uygun olup, DIN 1185 normunda belirtilen bütün kullanma şartlarını drenfleks olarak sağlarken TSEK 522 ( Yüzeyaltı Drenaj Boruları için Filtre Kaplamaları ) kriterleri kapsamında bitki kökü girişi test kriterlerini sağlayan dünyadaki ilk ve tek drenaj boru sistemidir.

 

          Hydroluis® Drenaj Boru Sistemi Menholü ile diğer sistemlerin menholleri döşeme sonrası karşılaştırıldığında ise aradaki farkları uygulama sonrası alınmış görüntülerden sitemizde açıkça görülebilmekteyiz.

 

Lui TOPALHASAN 

HİDROLUİS DRENAJ SİSTEMİ KULLANIMI.

                  Hidroluis drenaj boru sistemi ar-ge sanayi farklı sektör grubu için tıkanmaz ömür boyu çalışır drenaj borularını farklı sektörlerin kullanım yerlerini ve uygulama şekillerini gözeterek, özel basınçlara dayanıklı çeşitli derinlikler için uygulama kolaylığı sağlayarak ürün gamını sektöre özel çözüm ortağı olmaktadır. 

I - Yol yapım, Tünel ve inşaat drenaj projelerinde uzun ömürle güvenle kullanılabilir. 

II- Göl ve göletlerden su alma amaçlı ön filtrasyona özel hidroluis kullanılabilir.

III- Tarım ( zirai ) alanlarının tuzluluk ve taban sularının düşürülmesi adına toprak ıslahı projelerinde rakip ürün ve metotlara oranla daha uzun ömürle güvenle kullanılabilir. 

    

Hydroluis Drenaj Boru Sistemi Uygulaması

Hydroluis Drenaj Boru Sistemi 28 ay sonra

Geo-Tekstil Menhol Örneği ilk 4 Ay Sonra

Geo-Tekstil Menhol Örneği ilk 28 Ay Sonra

ICID2015 Fransa - Uluslararası Sulama ve Drenaj Konferansından Bazı Kareler

Excellent Moments From 

ICID2015 Montpellier France  Conference 10-16 October 2015

ICID 2015 France Conference
ICID Conference
ICID Dr. Said NAIRIZI
20151012_092050
20151012_135135
20151013_191600
20151016_151125
20151012_153238
20151011_152745
20151011_142721
20151011_142734
20151012_085727
20151016_151047
20151016_150618
20151016_135934
20151012_085718
20151012_131752
20151012_131146
20151012_094859
20151012_153324
20151012_155307
20151012_164539
20151013_123802
20151013_110455
20151013_104707
20151013_093330
20151012_193031
20151012_185316
20151012_185351
20151012_193031(0)
20151013_190436
20151016_155051
20151013_192644
20151013_192839
20151014_140632
ICID SIDE EVENT WGD
20151014_155722
20151014_155659
20151014_155626
20151014_155556
20151014_155951
20151014_160024
20151014_160044
20151014_160114
20151015_114029

Wageningen üniversitesi araştırma merkezi başkanı Ass.Prof.Dr. Henk Ritzema'nın yorumu

sanica, fırat plastik, aysan plastik, aysan boru, hakan plastik, esen plastik, drenaj borusu, elyaf sarımlı drenaj, bor inşaat, megtar, güneş inşaat, doğan inşaat, gürsel küsek, uğur büyükhatipoğu, faruk çelik, recep tayyip erdoğan, burak sıtkı özbek, abdullah burak keser, tarım reformu, drenaj ihalesi, su baskını, su taşkını, ceviz ağaçları drenaj, arazi toplulaştırma, tarım bakanlığı, toprak su, tagem, idris bahçeci, kutlu aybastı, hacı veli deveci, ümit bingöl, şanlıurfa, adana, kastamonu, aydın söke drenaj, drenaj ihalesi

drenaj döşeme makinesi drenaj nasıl döşenir
 
Yandex.Metrica